ஒரு கார் அல்லது இரு சக்கர வாகனம் வைத்திருப்பது ஆடம்பரம் என்ற காலம் இனி இல்லை. இன்று சொந்தமாக ஒரு வாகனம் வைத்திருப்பது அனைவருக்கும் அத்தியாவசியம் ஆகிவிட்டது. ஒரு வாகன லோன் என்பது உங்கள் முதல் கார்; பழைய மாடலை விலையுயர்ந்ததற்கு மேம்படுத்துவது; பயன்படுத்தப்பட்ட கார், வணிக வாகனம் அல்லது இரு சக்கர வாகனம், அனைத்தையும் உங்கள் வரம்பிற்குள் கொண்டு வருகிறது.

வாகன லோன் என்றால் என்ன? அதன் பல வகையானவை யாவை?

வாகன லோன் என்பது ஒரு புதிய அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட, தனியார் அல்லது வணிக வாகனம் வாங்க கடன் வாங்குபவர்களால் எடுக்கப்படும். வாகன லோன்கள் பாதுகாப்பானவை, இதில் வாகனமே ஒரு பிணையமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இது கடன் வழங்குநர்களால் புதிய கார்கள், பயன்படுத்திய கார்கள், இரு சக்கர வாகனங்கள் (பொதுவாக இரு சக்கர வாகன லோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது) மற்றும் வணிக வாகனங்கள் (பொதுவாக வணிக வாகன லோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது) ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்படுகிறது.

Return to top

கடன் வாங்குவது/திருப்பிச் செலுத்துவது என்பது எப்படி இருக்கும்?

பொதுவாக வங்கிகள் புதிய வாகனத்தின் விலையில் 90% மற்றும் பயன்படுத்திய வாகனத்தின் விலையில் 85% வரை வாகன லோனை வழங்குகின்றன. கடனளிப்பவரிடம் வாகனம் பிணையமாக வைக்கப்படுகிறது. திருப்பிச் செலுத்துவது உங்கள் மாத வருமானம் மற்றும் உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் இதன் காலம் பொதுவாக 12-84 மாதங்களுக்கு இடையில் இருக்கும்.

Return to top

வழக்கமான வட்டி விகிதங்கள் என்ன?

கடன் வழங்குநர்கள் வாகனத்தின் வகை மற்றும் லோன் தொகையைப் பொறுத்து வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயிக்கின்றனர். பொதுவாக வாகன லோனிற்கு வட்டி விகிதம் நிலையானதாக இருக்கும்.

Return to top

ஒரு வாகன லோனை அங்கீகரிப்பதற்கு முன் கடன் வழங்குநர்கள் எதைப் பார்ப்பார்கள்?

வீட்டுக் லோனுடன் ஒப்பிடும்போது வாகன லோனிற்கான ஒப்புதல் செயல்முறை எளிதானது. எனினும், உங்கள் லோன் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பதற்கு முன்பு கடன் வழங்குநர்கள் பார்க்கும் சில அடிப்படை நிபந்தனைகள்:

  • CIBIL மதிப்பெண் மற்றும் அறிக்கை: மற்ற அனைத்து லோன்களை போலவே, கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் தற்போதைய கடன் நிலை மற்றும் உங்கள் கடந்தகால கட்டண வரலாற்றின் மாதிரியைப் பார்ப்பார்கள். கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் லோன் விண்ணப்பத்தின் இறுதி நிலையை தீர்மானிப்பதற்கு முன் அதிக CIBIL மதிப்பெண் மற்றும் நல்ல கடன் சுயவிவரத்தைத் பார்ப்பார்ர்கள். அதிக CIBIL மதிப்பெண் உங்கள் லோன் ஒப்புதலின் சாத்தியத்தை அதிகரிக்கும். இப்போது உங்கள் CIBIL மதிப்பெண் மற்றும் அறிக்கையை இலவசமாகச் சரிபார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் !!
  • வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான நிலை:கடன் வழங்குநர்கள் நீங்கள் கடன் காலம் முழுவதும் லோனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கு, உங்கள் ஸ்திரமான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் மாத வருமானத்தின் நிலையான ஆதாரத்தை சரிபார்ப்பார்கள்.
  • தற்போதைய லோன் திருப்பிச் செலுத்துதல்: கடன் வழங்குநர்கள் உங்களுக்கு லோன் வழங்க முடிவு செய்வதற்கு முன், உங்களுக்கு தற்போது இருக்கும் அனைத்து EMI-களையும் கவனத்தில் கொள்வார்கள். அவை பொதுவாக வெளிச்செல்லும் உங்கள் EMI-கள் மற்றும் மாத வருமான விகிதத்தை தீர்மானிக்கின்றன. உங்கள் EMI உங்கள் மாத வருமானத்தில் அதிக சதவிகிதம் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.

வாகன லோன் எடுப்பதற்கு முன் தகவலறிந்த முடிவு எடுக்க, உங்கள் லோன் தகுதியைச் சரிபார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

Return to top

வாகன லோனிற்கு விண்ணப்பிக்கத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள் என்ன?

ஒரு கடன் வழங்குநரிலிருந்து மற்றொறுவருக்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள் மாறுபடும். எனினும், கடன் வழங்குநர்களுக்குத் தேவைப்படும் ஆவணங்களின் பட்டியல்: அடையாளச் சான்று, முகவரிச் சான்று, சம்பளம் மற்றும் வங்கி அறிக்கை.

Return to top

எனக்கு ஏற்படும் மற்ற செலவுகள், கட்டணங்கள் அல்லது விதிப்புகள் என்ன?

நீங்கள் அசல் வாகன விலையைத் தவிர, வரி, பதிவுக் கட்டணம், காப்பீட்டுத் தொகை, செயலாக்கக் கட்டணம், ஆவணக் கட்டணங்கள் மற்றும் முத்திரை வரி போன்ற இணைந்த செலவுகளை சரிபார்க்க வேண்டும். லோனிற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது அனைத்து விதிப்புகள் மற்றும் கட்டணங்களை முன்கூட்டியே சரிபார்ப்பது எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

Return to top

நான் எதைப் பார்க்க வேண்டும்?

நீங்கள் உங்கள் வாகன டீலர் பரிந்துரைக்கும் வங்கிக்குத் தான் செல்ல வேண்டும் என்பதில்லை, சிறந்த லோன் சலுகைகள் அளிக்கக்கூடிய மற்றொரு கடன் வழங்குநரிடமும் செல்லலாம். ஆகையால், கடன் வழங்குபவரை முடிவு செய்வதற்கு முன் கடன் வழங்குநர்களையும் அவர்களின் விகிதங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து நன்றாக ஆராய்ச்சி செய்யவும்.

சரிபார்த்து, ஒப்பிட்டு மற்றும் லோனிற்கு விண்ணப்பிக்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

Return to top

Document Checklist

DOCUMENTS REQUIRED PERSONAL LOAN CREDIT CARD AUTO LOAN HOME LOAN
Latest Credit Score & CIR*        
Bank Statement        
KYC docs (identity, signature & address proof)        
Registration Papers        
Income Statement (such as salary slip)        
Property Papers        
Last 3 years IT return  
(for self-employed only)
 
(for self-employed only)
   

* This is an indicative list and may differ from lender to lender.