சட்ட மறுப்பு: உங்கள் CIBIL மதிப்பெண்ணை வெவ்வேறு கடன் சூழல்கள் எவ்வாறு பாதிக்கபடக்கூடும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள உதவும் வகையில் ஸ்கோர் சிமுலேட்டர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், ஸ்கோர் சிமுலேட்டரை எந்தவொரு முடிவுக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கும் ஒரு கணிப்பு கருவியாகப் பயன்படுத்த முடியாது. இந்த சிமுலேட்டர் தகவல் மற்றும் கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே, மற்றும் பயனரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சூழல்களின் அடிப்படையில் ஒரு கற்பனையான மதிப்பெண்ணின் சுட்டிக்காட்டியாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இது ஒரு மதிப்பீடு மட்டுமே தவிர இது உத்தரவாதமான முடிவை வழங்காது. TransUnion CIBIL எந்தவொரு பிழைகள் அல்லது குறைகளுக்கும் கடமைப்பட்டோ அல்லது பொறுப்பாகவோ இருக்காது, இதில் தொழில்நுட்ப தவறுகளும் அடங்கும். மேலும், இந்த சிமுலேட்டரால் வழங்கப்பட்ட தகவல்/கருவிகளின் முடிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு/அல்லது நம்பகத்தன்மையுடன் எடுக்கப்பட்ட எந்தவொரு முடிவுகளின் அல்லது செயல்களின் விளைவுகளுக்கும் TransUnion CIBIL பொறுப்பேற்காது. TransUnion CIBIL எந்தவொரு வகையிலும் பயனருக்கு ஏற்படும் இழப்புகள்/கோரிக்கை கள்/சேதங்களுக்கு கடமைப்படாது மற்றும்/அல்லது பொறுப்பேற்காது. TransUnion CIBIL அத்தகைய அனைத்துப் பொறுப்புகளையும் மறுக்கிறது.