இன்றைய உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் பல இலட்சியங்களில், முதலிடம் பெறுவது அவர்களின் சொந்த வீடாக இருக்கும். எனினும், நம்மில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு சொத்துக்களின் அதிக விலை அல்லது உபரி பணம் இல்லாத காரணத்தினால் வாங்க முடியாது. ஒரு வீட்டு லோன் உங்களை உங்கள் கனவு இலக்கை நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறது- உங்களுக்குச் சொந்தமாக ஒரு வீடு, ஒரு புதிய குடும்பத்தைத் தொடங்குவதற்கு, ஒரு பெரிய வீட்டிற்கு மாறுவதற்கு அல்லது ஓய்வுக்காலத்தைத் திட்டமிடுவதற்கு.

வீட்டு லோன் என்றால் என்ன?

வீட்டு லோன் என்பது ஒரு வீடு வாங்குவதற்கு அல்லது கட்டுவதற்கு ஒரு வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கும் கடன் தொகையாகும். இது ஒரு பாதுகாப்பான லோனாகும், மற்றும் லோன் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் வரை சொத்து பாதுகாப்பாக கடன் வழங்குநரிடம் அடமானம் வைக்கப்படும். லோன் மற்றும் அதற்கான வட்டியுடன் கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் வரை வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனம் சொத்தின் உரிமை அல்லது பத்திரத்தை வைத்திருக்கும்.

Return to top

பல வகையானவை யாவை?

கடன் வாங்குபவரின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய சந்தையில் பல வகையான வீட்டுக் லோன்கள் உள்ளன:

 • வீடு வாங்கும் லோன் என்பது ஒரு புதிய வீடு/அபார்ட்மெண்ட் வாங்க அல்லது வீடு கட்டுவதற்கு பொது வகையான வீட்டு லோனாகும்.
 • வீட்டு மேம்பாட்டு லோன் என்பது ஏற்கனவே உள்ள வீட்டை புதுப்பிக்க எடுக்கப்படுகிறது.
 • வீடு நீட்டிப்பு லோன் என்பது வீட்டை நீட்டிக்க அல்லது விரிவாக்க ஒரு புதிய அறை அல்லது புதிய பிரிவைச் சேர்க்க விரும்பும் நுகர்வோருக்கானது.
 • சொத்து மீது லோன் என்பது ஏற்கனவே இருக்கும் சொத்தின் மீது கடன் கோருபவர்களுக்கானது.
 • நிலம் வாங்கும் லோன் என்பது ஒரு முதலீடாக நிலம் வாங்க அல்லது எதிர்காலத்தில் ஒரு வீடு கட்டுவதற்கானது.
 • பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் லோன் என்பது ஏற்கனவே இருக்கும் வீட்டு லோனை அடைக்கப் பெறப்படுகிறது, இதனால் கடன் வாங்குபவர்கள் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் லோன் வாங்க முடியும்.

Return to top

சொத்து மீது லோன் என்றால் என்ன ? வட்டி விகிதங்கள் என்ன?

சொத்து மீது கடன் (LAP) என்று பெயர் குறிப்பிடுவது போல், கடன் வழங்குநரிடம் கடன் வாங்குபவர் குடியிருப்பு அல்லது வணிகமாக இருக்ககூடிய சொத்தை அடமானம் வைத்து லோன் பெறுவதாகும். இது ஒரு பாதுகாப்பான லோனாகும், இதில் கடன் வாங்குபவர் தனது சொத்தை உத்தரவாதத்திற்கு பாதுகாப்பாக அளிப்பார். கடன் வழங்கநர் வழங்கும் லோன் தொகை சந்தை சொத்து மதிப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும், அது வழக்கமாக சுமார் 40% - 60% ஆக இருக்கும். சொத்து மீதான லோனிற்கு வட்டி விகிதம் 12%-16%-ற்கு இடையில் இருக்கும்.

Return to top

கடன் வாங்கக்கூடிய அதிகபட்சத் தொகை என்ன?

பொதுவாக கடன் வழங்குநர்கள் வழங்கும் லோன் தொகை சொத்து மதிப்பில் 80-85% வரை இருக்கும். பொதுவாக அளிக்கப்படும் தொகை கடன் வாங்குபவரின் (குடியிருப்பு/குடியிருப்பு அல்லாத), வீட்டுக் லோன் வகை (புதுப்பிப்பு, சொத்து வாங்குவது, சொத்து விரிவாக்கம்) மற்றும் கடன் வழங்குநரின் நிலையைப் பொறுத்திருக்கும்.

Return to top

பொதுவாக திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் என்ன?

கடன் வாங்குபவரின் திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் அவரது வருமானம் மற்றும் இருக்கும் EMI-களின் அடிப்படையில் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் கருத்தில் கொள்ளப்படும். வீட்டு லோனை 5-30 ஆண்டுக் காலம் வரை எடுக்கலாம்.

Return to top

வட்டி விகிதங்களின் வகைகள் என்ன?

கடன் வழங்குநர்கள் நிலையான அல்லது மிதவை வட்டி விகிதம் வழங்குவார்கள்:

நிலையான வட்டி விகிதம் என்பது லோனின் முழு காலத்திற்கும் விதிக்கப்படும் மற்றும் லோன் காலம் முழுவதிற்கும் ஒரு நிலையான EMI செலுத்தப்படும்.

மிதவை வட்டி விகிதம் என்பது லோன் காலத்தின்போது சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்து உங்கள் வட்டி விகிதம் மாறுபடும் என்பதாகும்.

வட்டி விகிதங்கள் கடன் வாங்குபவரின் தேவைக்கேற்ப பகுதி நிலையாக மற்றும் பகுதி மிதவையாக நிர்ணயிக்கப்படலாம்.

Return to top

நான் வீட்டு லோனிற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது எனக்கு ஏற்படும் மற்ற செலவுகள் என்ன?

வீட்டு லோனில், அடிப்படை பதிவு கட்டணங்கள், பரிமாற்றக் கட்டணங்கள் மற்றும் முத்திரை வரி செலவுகள் வீட்டின் விலையில் சேர்க்கப்படுகின்றன. மற்ற சில கட்டணங்களில் உட்படுவது:

செயலாக்க கட்டணம் அல்லது முன்பதிவு கட்டணம் - நீங்கள் லோனிற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது கடன் வழங்குநருக்கு செலுத்தப்படும். அது நிலையாக அல்லது லோன் தொகையின் ஒரு சதவிகிதமாக இருக்கலாம்.

முன் செலுத்துதல் அபராதம் -லோன் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட காலத்திற்கு முன்பே திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டால், சில கடன் வழங்குநர்கள் முன் செலுத்திய தொகையில் 2% வரை அபராதம் வசூலிக்கலாம்.

இதர செலவுகள் - ‘விண்ணப்பக் கட்டணம்’ என்று அழைக்கப்படும் ஆவணமாக்கல் அல்லது சட்ட கட்டணம் இருக்கலாம்.

Return to top

நான் லோனிற்குத் தகுதி பெறுகிறேன் என்பது எனக்கு எப்படித் தெரியும்?

லோன் தகுதி அளவுக்கோல் ஒரு கடன் வழங்குநரிடமிருந்து மற்றொரு கடன் வழங்குநருக்கு மாறுபடும். எனினும் சில முக்கிய தேவைகள்:

 1. சம்பளம் பெறுபவர் அல்லது சுயதொழில் செய்பவர்
 2. குறைந்தபட்சம் 21 வயதாக இருக்க வேண்டும்.
 3. நல்ல வேலைவாய்ப்பு வரலாற்றுடன் ஸ்திரமான வருமான ஆதாரம்
 4. கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் லோன் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பதற்கு முன் உங்கள் CIBIL மதிப்பெண்ணைச் சரிபார்ப்பார்கள். உங்கள் மதிப்பெண் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, உங்கள் லோன் விண்ணப்பம்

உங்கள் வீட்டு லோன் தகுதியை சரிபார்க்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

Return to top

வீட்டு லோனிற்கு விண்ணப்பிக்கத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள் என்ன?

வீட்டு லோனிற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் ஒரு கடன் வழங்குநரிலிருந்து மற்றொரு கடன் வழங்குநருக்கு மாறுபடும். எனினும், பெரும்பாலான கடன் வழங்குநர்களுக்குத் தேவைப்படும் பொதுவான ஆவணங்கள் பின்வருமாறு:

சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கான ஆவணங்கள்:

 • அடையாளச் ஆதாரம்: ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் ஐடி அல்லது PAN கார்டு
 • முகவரிச் சான்று: ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் ஐடி அல்லது பயன்பாட்டு பில்கள்
 • சமீபத்திய 3 மாத வங்கி அறிக்கை
 • கடந்த 3 மாதங்களின் சம்பளச் சீட்டு

சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கான ஆவணங்கள்:

 • அடையாளச் சான்று: ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் ஐடி அல்லது PAN கார்டு
 • முகவரிச் சான்று: ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் ஐடி அல்லது பயன்பாட்டு பில்கள்
 • வருமானச் சான்று: கடந்த இரண்டு வருடக்கால தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிகள்
 • கடந்த 6 மாதங்களின் வங்கி அறிக்கை
 • அலுவலக முகவரி ஆதாரம்

Return to top

வீட்டு லோனிற்கான வரிச் சலுகைகள் என்ன?

லோனின் அசல் தொகை மற்றும் வட்டியுடன் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட இரண்டிற்கும் முறையே பிரிவு 80 C மற்றும் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 24 இன் கீழ் வரி சலுகைகள் வழங்கப்படும். எனினும், உங்கள் அக்கவுண்டண்டை சந்தித்து இந்த நலன்களைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துக்கொள்ளவும்.

Return to top

கடன் வழங்குநர்கள் எதைப் பார்க்கிறார்கள்?

கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் வீட்டு லோன் விண்ணப்பத்தில் பல காரணிகளைப் பார்ப்பார்கள்:

CIBIL மதிப்பெண் மற்றும் அறிக்கை: உங்கள் லோன் அங்கீகாரத்தில் மிகவும் முக்கியமான காரணிகளில் இதுவும் ஒன்று. CIBIL மதிப்பெண் என்பது நீங்கள் உரிய நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துவதில் நல்ல வரலாறுக் கொண்ட பொறுப்புடைய கடன் வாங்குபவர் என்று கடன் வழங்குநர்களுக்கு அளிக்கும் உறுதிமொழியாகும்.

வேலைவாய்ப்பு நிலை: ஒரு நல்ல கடன் வரலாற்றைத் தவிர, கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் ஸ்திர வருமானம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நிலையை பார்ப்பார்கள்.

வீடு/சொத்தின் வில்லங்கச் சான்று: கடன் வழங்குநர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக முடிவெடுப்பதை உங்கள் வீடு/நிலம் தொடர்பான எந்தவொரு சட்ட அல்லது சொத்து சிக்கலும் தடுக்கக்கூடும். ஆதலால், எப்போதும் ஒரு சொத்தை முடிவு செய்வதற்கு முன் சட்ட ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்ளவும்.

வீடு இருக்கும் பகுதி: சில சமயம், கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் வீட்டு லோன் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பதற்கும் முன் வீடு இருக்கும் பகுதியையும் கருத்தில் கொள்வார்கள்.

Return to top

Document Checklist

DOCUMENTS REQUIRED PERSONAL LOAN CREDIT CARD AUTO LOAN HOME LOAN
Latest Credit Score & CIR*        
Bank Statement        
KYC docs (identity, signature & address proof)        
Registration Papers        
Income Statement (such as salary slip)        
Property Papers        
Last 3 years IT return  
(for self-employed only)
 
(for self-employed only)
   

* This is an indicative list and may differ from lender to lender.