లీగల్ డిస్క్లెయిమర్లు: భిన్న క్రెడిట్ సాదృశ్యాలు మీ CIBIL స్కోరును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్ధం చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి స్కోర్ సిమ్యులేటర్ తయారుచేయబడింది. అయితే, ఎటువంటి ఫలితానికైనా హామీనివ్వడానికి స్కోర్ సిమ్యులేటర్ను ఒక అంచనా సాధనంగా ఉపయోగించలేము. సిమ్యులేటర్ కేవలం అవగాహన కలిగించడానికి మరియు సమాచారం అందించడానికి మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది మరియు దీన్ని యూజర్ ఎంచుకున్న సాదృశ్యాల ఆధారంగా ఒక ఊహిత స్కోరుకు సూచనగా మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఇది ఒక అంచనా మాత్రమే మరియు ఇది హామీ ఇవ్వబడిన ఫలితాన్ని అందించదు. ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలతో సహా తలెత్తే అన్ని దోషాలకు TransUnion CIBIL కారణం కాదు లేదా బాధ్యత వహించదు. ఇంకా, సిమ్యులేటర్చే అందించబడ్డ సమాచారం / టూల్స్ ఫలితాలపై ఆధారపడి తీసుకున్న ఎటువంటి నిర్ణయాలు లేదా చర్యల ద్వారా కలిగే పరిణామాలకు TransUnion CIBIL కారణం కాదు మరియు / లేదా బాధ్యత వహించదు. యూజర్కు ఏ విధంగానైనా కలిగే నష్టాలు / క్లెయిములు / డ్యామేజీలకు TransUnion CIBIL జవాబుదారిగా మరియు/లేదా బాధ్యురాలిగా ఉండదు. అట్టి బాధ్యతలన్నిటినీ TransUnion CIBIL తిరస్కరిస్తుంది.